Waterforum | Veilig water voor en door iedereen?

(Waterforum Online) Veilig water en schoon sanitair voor iedereen, dus ook de allerarmsten. Daar gaat Aqua for All voor. De stichting koppelt bedrijfsleven en partners uit de water, kennis- en onderzoekswereld  aan ontwikkelingsprogramma’s. Voor de komende tien jaar heeft ze daar van staatsecretaris Ben Knapen van ontwikkelingssamenwerking 10 miljoen euro extra voor gekregen. Kan het MKB daar ook de vruchten van plukken? Of blijft de subsidiepot vooral toegankelijk voor grote spelers als Shell of Royal Haskoning? Ik vraag het Marcel Schreurs, programmamanager van Aqua for All.

Nu te lezen op Waterforum Online.
Waterforum | Veilig water voor en door iedereen?