TERRAVISIE De betekenis van landschap

Landschap kun je niet alleen opvatten als verwijzing naar de direct waarneembare omgeving, het is ook verbonden met onze cultuur. De antropoloog Christian Curré deed aan de UvA onderzoek naar landschapsbeleving. Ik sprak de boswachterszoon over zijn fascinatie voor landgoederen en schreef het op voor Terravisie, het tijdschrift van de Dienst Landelijk Gebied. 

Terravisie
TERRAVISIE De betekenis van landschap